Krótki Profil

Firma Lakeside założona w 1997 r. z siedzibą w Michigan jest liderem w zakresie analityki biznesowej. Rozwiązania oferowane przez firmę mają wpływ na rozwój organizacji poprzez dostarczanie do działu IT danych na temat działania aplikacji i wykorzystania zasobów systemowych, wspomagając tym samym podejmowanie decyzji. Dzięki analizie dużych, zmiennych zbiorów danych oraz rekomendowaniu krytycznych decyzji dla działu IT, Lakeside zwiększa szybkość reagowania i pomaga usprawnić działania na stacjach roboczych. Za swoją działalność firma została wyróżniona Certificate of Networthiness (CoN) przyznawanym przez US Army and Department of Defense.

Kontakt

 +48 12 222 61 01

 kontakt(at)prianto.pl

O SysTrack

SysTrack to pierwsze narzędzie obiektywnie mierzące i oceniające na wiele sposobów sposób pracy użytkownika końcowego. Rozwiązanie bada zależności zachodzącą pomiędzy wydajnością infrastruktury, a wydajnością pracy użytkownika końcowego. Zdolność do porównania różnych aplikacji w jednym, wspólnym dla wszystkich, systemie punktowym umożliwia wybór optymalnej technologii oraz pozwala zminimalizować koszty związane z infrastrukturą sieci.

Integralną częścią SysTrack jest opatentowana rozproszona architektura bazy danych DataMine, agregująca niedopasowane dane na poziomie węzłów. Pozwala to rozwiązaniu SysTrack stworzyć raport dostarczając nieosiągalny do tej pory poziom wglądu do użycia aplikacji i wykorzystania zasobów.

SysTrack z architekturą wielopoziomowego drzewa został zaprojektowany do analizy skomplikowanych operacji na wielu jednostkach organizacyjnych jednocześnie. Wbudowane technologie uwierzytelniania, szyfrowania i kompresji spełniają wymagania bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie elastyczność w złożonych wdrożeniach sieciowych. Rozwiązanie zaprojektowane jest w sposób wysoko skalowalny i minimalnie odbijający się na monitorowanym środowisku. Wysoko wydajne algorytmy zbierania, przechowywania, agregacji i raportowania minimalizują ruch sieciowy, dostosowując mobilność użytkowników. Pozwala to na skalowanie rozwiązania do ponad miliona węzłów.

Warto pamiętać o SysTrack:

  • Pełna analiza wykorzystania zasobów systemowych
  • Przejrzysty widok operacji wykonywanych na stacjach roboczych
  • Generowanie raportów na temat efektywności wykorzystania sieci firmowej