Nowość od SmartBear - TestComplete 12.6

09/20/2018

Testowanie stanie się jeszcze szybsze i mądrzejsze.

Smart Bear wprowadził nowe rozwiązanie TestComplete 12.6! Testowanie stanie się jeszcze szybsze i mądrzejsze.

Nowa wersja zawiera wiele funkcji rozszerzonego zakresu testów dzięki sztucznej inteligencji, inteligentnemu systemowi rekomendacji do zautomatyzowanych testów i konserwacji oraz obsługi nowoczesnych frameworków dla nowych i doświadczonych inżynierów automatyki.

Nowe kluczowe funkcje:

 Rozpoznawanie Obiektów wkluczające AI, umożliwia Rozszerzone Pokrycie Testowe

Gdy właściwości aplikacji nie są wykryte, to TestComplete automatycznie przełącza rozpoznawanie obiektów w celu wykorzystania Artificial Intelligence (AI). Przechwytuje elementy interfejsu użytkownika (UI) na poziomie tekstowym dzięki optymalnemu wizualnemu rozpoznawaniu.
By rozszerzyć zasięg testów rozpoznawanie oparte jest na prostym manipulowaniu działaniami użytkownika, niezależnie od poziomu umiejętności. 

Test Complete jest idealny dla wykresów do testowania, komputerów mainframe, plików PDF, SAP i innych technologii. Dostępny z dodatkiem Intelligent Quality. Dowiedz się więcej.

 

   Łatwiejsza Kontrola Serwisowa dzięki Inteligentnemu Systemowi

  Dynamiczne śledzenie aktualizacji aplikacji za pomocą inteligentnego systemu rekomendacji, pomoże uniknąć problemów z testami. TestComplete automatycznie wykrywa nieużywane obiekty i aktualizacje aplikacji. Za pomocą jednego kliknięcia zażąda "Inteligentnej aktualizacji". Kliknij po więcej informacji.

   

   Ulepszone Testy Internetowe dla Nowoczesnych Frameworków

  Custom Attributes umożliwia łatwe testowanie aplikacji opartych na frameworkach internetowych React i Angular (używanych przez firmy takie jak Facebook, WhatsApp, Netflix i PayPal). TestComplete oferuje teraz opcję dodawania określonych atrybutów niestandardowych do ustawień projektu, aby Ty lub Twoi klienci mogli przetestować dowolny nowoczesny framework JavaScript.Przeczytaj więcej.


  Inne udoskonalenia obejmują bardziej intuicyjne kreatory nagrywania i odtwarzania, ulepszenia wydajności oraz obsługę wszystkich najnowszych wersji przeglądarek i platform mobilnych.

   

   Z powrotem

  Top